سایت مرجع داربست ایران

مرجع داربستان ایران

سایت مرجع داربست ایران

داربستان به عنوان تنها مرجع داربست ایران با همکاری پیمانکاران خدمات داربست سراسر کشور ، تولیدکنندگان داربست و ملزومات آن و حمایت از کارگران این صنعت قصد دارد تا در یک بستر واحد مشکلات این حوزه را برطرف و تحول صنعت داربست ایران را با یاری این همکاران رقم بزند.
در سالهای اخیر با تحول صنعت داربست در جهان تلاش های متعددی در جهت معرفی داربست های جدید و ایمن شد و از تولیدکنندگان این داربست ها حمایت گردید . به همین دلیل داربستان با توجه به کانالهای ارتباطی خود در شبکه های اجتماعی با فعالان این حوزه در صدد است تا تحول در این صنعت ممکن شود. یکی دیگر از فعالیت های مهم داربستان آموزش و استخدام کارگران صنعت داربست است که باعث شده است تا سردگمی کمتری داشته باشند و به راحتی با پیمانکاران این حوزه ارتباط برقرار کنند . مرجع سایت داربستان…

مرجع داربستان ایران