مراحل نصب داربست چهارپایه

داربست نما پایدار

داربست نما پایدار

مراحل نصب داربست چهارپایه

داربست باید حداقل توسط دو نفر برپا شود. یک نفر باید به برپاسازی داربست آگاه باشد تا بر کار نظارت کند. این دستورالعمل گام به گام فقط یک راهنمایی کلی است. مثالی که در ادامه می بینید بر اساس داربست 5×7 فوت و شامل یک قاب می باشد.

قطعات داربست چهارپایه

زمین مناسب را انتخاب و آماده کنید. پایه‌های مناسب قرار دهید و مطمئن شوید زیر پایه‌ها هیچ سوراخی وجود ندارد. تجهیزات مورد نیاز را انتخاب کرده و نزدیک محل کار خود قرار دهید. صفحه‌های جک ترازبندی قابل تنظیم را برروی ستون‌ها، جایی‌که با ابعاد داربست متناسب باشد، قرار دهید.

نصب پایه داربست

جک ترازبندی را از بالاترین قسمت سطح زمین، تنظیم کنید. مهره ها در بالاترین سطح زمین باید برروی 3-6 اینچ از بالای ستون تنظیم شود. اولین قاب را برروی پایه در بالاترین نقطه جایگذاری کنید. اولین مهاربندی متقاطع را به قاب متصل کنید. درحالی‌که شما برای نصب قاب بعدی آماده می‌شوید، اجازه دهید قاب کمی رو به جلو خم شود و روی ستون استراحت کند.

جک پایه داربست

قاب دوم را برروی جک ترازبندی نصب کنید، اولین مهاربندی متقاطع را برروی دومین قاب محکم کنید.

قاب داربست چهار پایه

مهاربندی متقاطع دوم را برروی هر دو قاب نصب نمایید. بعد از آن باید داربست را ترازبندی کنید و سطح زمین را چک کنید. درصورت امکان، از جک پایه برای پایین آوردن بالاترین گوشه و نزدیک کردن آن به ستون استفاده کنید. بعد، هر چهار گوشه را به آن سطح بیاورید. اگر مهاربندی متقاطع هر قاب، با یک‌دیگر هم‌سطح هستند، پس سطح زمین برای قاب‌ها هم باید بررسی شود. برای این‌که حالت مربعی داربست حفظ شود، مهاربندی مورب را هم نصب کنید. تراز را دوباره چک کنید و در صورت لزوم، سطح زمین را بررسی کنید.

مهار داربست چهارپایه

سطح زیر را که می تواند یک سکوی آلومینیومی یا یک سطح چوبی یا تخته‌های لی‌لایت (LeeLite) باشد را نصب کنید. در صورت استفاده از تخته‌های چوبی، آن‌ها باید حداقل 6 اینچ آن‌طرف‌تر از نقاط اتصالی قرار بگیرند اما بیشتر از 12 اینچ نشود. سطح را محکم کنید که تکان نخورد.

تخته زیر داربست چهارپایه

پست‌های گاردریل را برروی گیره‌های متصل کننده در بالای قاب‌ها نصب نمایید. یک قفل گیره پیچ در بالا و پایین گیره‌های متصل کننده برای جلوگیری از جداشدن قرار دهید.

گاردریل داربست چهارپایه

گاردریل‌ها را به پست‌ها در کناره‌هایی که بی‌حفاظ هستند، متصل کنید.

نصب نهایی داربست

تخته پاخور را در صورت نیاز نصب کنید. فضای خالی بین پایین تخته پاخور و بالای سکو نباید بیشتر از 1/2 اینچ باشد.