نکات ایمنی و شیوه بستن استاندارد داربست

داربست نما پایدار

داربست نما پایدار

نکات ایمنی و شیوه بستن استاندارد داربست

داربست ها از جمله وسایل پر کاربردی هستند که علی الخصوص امروزه و برای ساخت ساختمان هایی با ارتفاع زیاد مورد استفاده قرار میگیرند. از جمله نکاتی که وجود دارد رعایت ایمنی کارگرانی است که بر روی این داربست ها به ساخت و ساز مشغول هستند. در ادامه میخواهیم شما را با نکاتی آشنا سازیم که موجب ایمنی افراد در هنگام استفاده از داربست می شود. پس ما را در مقاله نکات ایمنی در نصب و استفاده از داربست همراهی کنید.

اخبار داربست

همواره برای ایمن بودن از جانب چیزی باید با آن اشنایی پیدا کرد. بنابراین این سوال مطرح میشود که داربست چیست؟ می توان داربست را وسیله ای تعریف کرد که در ارتفاع تشکیل می شود . لوله ها و یا تخته هایی که به گونه ای قرار می گیرند تا فرد بتواند در محدوده ی مورد نظر قرار گیرد و به کار مشغول شود.

مهم ترین نکات استفاده از داربست

اولین نکته ی مهم در خصوص ایمنی افرادی که روی داربست ها کار می کنند جدای از نوع و یا جنس داربست این است که فردی که اقدام به برپایی داربست می کند باید از مهارت ویژه برخوردار باشد تا بتواند به صورت صحیحی اجزا را در محل مناسبشان قرار دهد.
دوم این که باید از آچار مخصوص رینگی برای متصل کردن اجزای داربست استفاده کند. باید از استفاده از اجزایی که خم شده و یا فرسوده شده اند پرهیز کند. هم چنین بست ها و گیره ها در ظرفی محتوی روغن نگهداری شوند تا از فرسودگی آن ها جلوگیری شود.
نکته ی بعدی در خصوص کارگرانی است که روی داربست ها کار میکنند این است که باید از وسایل ایمنی داربست استفاده کنند. این وسایل اعم از کفش ایمنی، دستکش، لباس راحت و متناسب که نه تنگ باشد و نه گشاد و هم چنین کمربند ایمنی برای اتصال به داربست استفاده کنند.
افرادی که روی داربست ها کار می کنند باید از شوخی های بیجا و حواس پرتی ها دوری کنند. برای افرادی که داربست ها را برپا میکنند و کسانی که روی داربست ها کار میکنند کلاس هایی برگزار می شود که در پایان آزمونی تئوری و عملی از آن ها به عمل می آید. شرکت در این کلاس ها جهت ایمنی داربست ضروری است.
پس از پایان این دوره ها، مجوز مربوطه به افراد داده میشود. افرادی که از ارتفاع می ترسند نباید در این حوزه کار کنند. هم چنین افراد باید با خطرات احتمالی در این محیط کاری اشنایی داشته باشند. این خطرات عبارت اند از برق گرفتگی، سقوط از داربست، سقوط اجسام و …
هم چنین باید در خصوص برپایی و حرکت دادن و تغییر داربست در صورت لزوم و در هنگام خطر به این افراد اموزش داده شود. امروزه به جای استفاده از کمربندهای قدیمی از کمربندهایی استفاده میشود که کل بدن فرد را در بر میگیرد و فشار را در همه جای بدن پخش میکند. استفاده ی صحیح از این کمربند باید به افراد اموزش داده شود.
اگر طول کمربند برای ارتفاع مورد نظر کم است نباید به طول ان اضافه کرد بلکه باید از قرقره های متحرک که همراه با فرد جابجا میشوند و یا از تسمه ای سالم استفاده کرد.
در پوشیدن کمربند نهایت دقت را مبذول دارید علی الخصوص در ناحیه ی ران پا چرا که در هنگام سقوط اگر این ناحیه را به دقت و درست بسته باشید کمترین آسیب به شما وارد خواهد شد. همواره قبل از استفاده از کمربند تمامی اجزای آن را چک کرده و سپس استفاده کنید. کمربند را به ناحیه ای محکم اتصال دهید و همراه با خود طناب نجات داشته باشید تا ایمنی داربست رعایت شود.

نکته ی دیگر استفاده از کلاه های ایمنی همراه با چانه بند است که در هنگام سقوط از ارتفاع و یا سقوط اشیا از ارتفاع میتوانند جان فرد را نجات دهند.
نکته ی دیگر اهمیت دادن به پریزها و یا اتصالات برقی است. نکته ی اخر استفاده از مواد مناسب برای ساخت داربست است. سعی کنید تا از بهترین مواد استفاده کنید و به عنوان مثال از تخته های نامناسب و قدیمی پرهیز کنید.