خدمات بدون داربست

خدمات بدون داربست

خدمات بدون داربست

با پیشرفت‌هایی که در بخش تکنولوژی شده است شکل قدیم استفاده از خدمات داربست جای خود را به خدمات بدون داربست داده است. بطوری که شرکت‌های معتبر در شهرهای بزرگ با استفاده از بکارگیری نیروهای توانمند و حرفه ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با هزینه ی کم و تجهیزات لازم از این نیروها در کار شستشوی نما، نورپردازی، تعمیر نما و سایر خدمات نما استفاده می‌نمایند.

از جمله مزایایی که استفاده از خدمات بدون داربست دارد سرعت انجام کار در مقابل خدمات با استفاده از سیستم داربست می‌باشد. در قدیم استفاده از سیستم داربست برای کارگران تا حدودی خطرآفرین و پرهزینه بوده است. اما امروزه استفاده از خدمات بدون داربست می‌تواند در کاهش هزینه ها موثر باشد.

اما از مزایای دیگر استفاده از خدمات بدون داربست، قابلیت استفاده از آن در اماکن پر ازدحام می‌باشد. دیگر مزایای استفاده از خدمات بدون داربست، افزایش ایمنی کارگران به علت مجهز بودن به وسایل ایمنی خاص و دسترسی آنان به تمام نقاطی از ساختمان است که کارگر معمولی با استفاده از سیستم داربست توان بالا رفتن از همه‌ی نقاط ارتفاعات را ندارد.